Choose language

Såld faktura

Försäljningsrapport

Sammanställning av sålda fakturor under valfri period.

På första sidan presenteras

 • Information om fakturautställaren
 • Information om när rapporten skapades samt vilken period rapporten avser
 • Sammanfattning av sålda fakturor per villkor, inkl. kostnader och moms.

På andra sidan presenteras mer djupgående information per faktura:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Information om kund
 • Orderreferens
 • OCR
 • Fakturabelopp
 • Avgift (för att sälja faktura)
 • Moms kopplad till avgiften
 • Utbetalt belopp
 • Utbetalningsdatum
 • Villkor för såld faktura
 • Kvitto som redovisar avräkning per faktura