Choose language

Företagslån

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om företagslån.

Allmänt om företagslån

Vilka kan ta företagslån?

Företagslån via Visma Finance erbjuds till aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Hur mycket kan man låna som mest?

Via oss kan ditt företag ta lån upp till 15 miljoner kronor, men där varje företag har olika låneutrymme givet företagets storlek och kreditvärdighet.

Vad innebär annuitetslån?

Ett annuitetslån innebär att ditt företag betalar samma belopp vid varje återbetalningstillfälle för hela lånets löptid (period med aktivt lån). Till en början består återbetalningen främst av ränta, medan i slutet av lånets löptid är det primärt amortering.

Annuitetslån gör det enkelt för ditt företag att planera kassaflödet eftersom du vet hur mycket som ska betalas varje gång.

Kom igång

Kostar det att ansöka om företagslån?

Nej, det kostar ingenting att ansöka om företagslån.

Hur mycket kostar företagslånet?

Ditt pris (ränta) är individuellt per företag och baseras bland annat på ditt företags kreditvärdighet och omsättning. Du ser direkt vid ansökningstillfället vilken ränta som erbjuds beroende på lånebelopp och amorteringsplan.

Behöver jag förbereda någonting inför min låneansökan?

Nej, all information hämtas automatiskt i samband med ansökan om företagslån.

Hur lång tid tar ansökan om företagslån?

Vanligtvis får du svar senast nästkommande bankdag, men det kan variera beroende på om all information finns tillgänglig. Behöver någonting kring ansökan kompletteras så återkommer vi via telefon eller e-post.

Erbjuder Visma Finance privatpersoner att ta lån?

Nej, vi kan enbart erbjuda företagslån.

Kan jag lösa företagslånet i förtid?

Ja, det är möjligt att lösa lånet i förtid. Du betalar enbart ränta till den dagen du löser lånet.

Vad händer om jag gör en extra amortering?

Om du väljer att amortera extra så minskar ditt företags skuld , vilket även gör att ditt företags totala kostnad för lånet minskar.

Du kan välja om din extra amortering ska förkorta löptiden och behålla samma återbetalningsbelopp som tidigare, eller om du hellre behåller lånets löptid men betalar lite mindre per gång.

Kostar det någonting att amortera extra?

Nej, det kostar inte extra att amortera mer än ursprunglig återbetalningsplan. Genom att amortera extra sänker du ditt företags räntekostnad.

Företagslån

Ta ett lån för ditt företag

Läs mer om företagslån och se ditt företags låneutrymme direkt.

Hantera ditt företagslån

Kan jag låna mer?

Om du har möjlighet att låna mer så kan du se det direkt via en ny ansökan till företagslån eller logga in i portalen för att hantera ditt företagslån.

Vart hittar jag mitt avtal för företagslånet?

Du hittar det under "Kopia av signerade avtal" när du loggat in i portalen.

Vart hittar jag bokföringsunderlag för företagslån?

Du hittar det under "Bokföringsmaterial" när du loggat in i portalen.

Varför sker återbetalning via autogiro?

Det gör att ditt företags återbetalning kan ske automatiskt istället för att du ska behöva hantera låneavier, vilket både sparar ditt företag tid och pengar.

Kontakt

Vill du ha hjälp med någonting eller saknar du svar på din fråga?