Choose language

Sälja fakturor

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att sälja fakturor via ditt program.

Kom igång

Hur kommer jag igång att sälja fakturor?

Vänligen välj ditt program nedan:

Vill du komma igång men inte använder ett av programmen ovan? Inga problem. Kontakta oss så berättar vi om hur du kan komma igång.

Kostar det något att registrera företaget för att kunna sälja fakturor?

Nej, det kostar ingenting att registrera företaget. Det finns inte heller några fasta kostnader utan det enda som kostar är per faktura som du säljer.

Vårt tips är att du registrerar ditt företag oavsett om du vill sälja fakturor nu eller kanske vid senare tillfälle eftersom det är en trygghet att veta att pengar finns tillgängligt när behovet uppstår.

Vad kostar det att sälja fakturor?

Varje företag har sitt eget pris för att sälja fakturor, men vanligtvis ligger avgiften mellan 2-3 % av fakturabeloppet.

Vilka företag kan sälja fakturor?

I dagsläget kan aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag välja att sälja fakturor till Visma Finance AB.

Är det tryggt att sälja fakturor till Visma Finance AB?

Ja, det är tryggt. Visma Finance AB är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen och är en del av en av Europas största leverantör för företag och offentlig sektor (Visma).

Det innebär att du kan känna dig trygg i din relation till Visma Finance AB.

Sälja fakturor

Hur gör jag för att sälja en faktura?

Välj ditt program nedan för hjälp hur du säljer fakturan:

Är ditt program inte med i listan? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På vilka sätt kan fakturan skickas till min kund?

Du kan välja att skicka fakturan via e-post, som e-faktura/EDI samt med posten. Om du vill skicka fakturor via Kivra så berätta det för oss, så ser vi om det är möjligt.

Kan jag styra hur fakturan ska skickas?

Vet du med dig att du alltid vill skicka dina fakturor på ett speciellt sätt, till exempel via e-post, så kan vi ställa in det från vår sida. Då skickar vi alltid fakturan på det sättet när det är möjligt.

På samma sätt kan vi även ställa in om du vill att en specifik kund ska få fakturan på ett visst sätt.

Kan jag sälja en faktura som innehåller avdrag för Rot eller Rut?

Ja, det är inga problem. Avdrag och övrig information finns med på fakturan. Så snart fakturan blivit betald av din kund så berättar vi det för dig, så att du kan ansöka om resterande belopp till Skatteverket.

Kan jag sälja en faktura som har omvänd moms?

Ja, det är inga problem. All information finns med på fakturan, inklusive ditt och din kund momsregistreringsnummer. Vi berättar även per artikelrad på fakturan vad som omfattas av den omvända momsen.

Kan jag sälja en faktura som innehåller avdrag för grön teknik?

Ja, det är inga problem. All nödvändig information finns med och presenteras tydligt för din kund. Så snart som fakturan är betald av din kund så berättar vi det så du kan ansöka om resterande belopp till Skatteverket.

Jag kan inte sälja en faktura, varför då?

Det kan bero på flera olika orsaker, allt från fakturans belopp och förfallodag till din eller din kunds kreditvärdighet. Beroende på vilket program du använder så kan vi presentera anledningen direkt. På så vis kan du till få tips att till exempel ändra förfallodag om denna ser felaktig ut.

Om du inte får anledningen presenterad för dig eller har frågor, tveka inte att kontakta oss så kan vi ta en titt på din faktura manuellt.

Skicka förfrågan om manuell bedömning av faktura

Hur påverkas mina kunder av att jag säljer fakturan?

Oftast enbart positivt då de får en trygg motpart för sin betalning och kan välja hur de vill betala sin faktura. Betalningsvillkor och fakturabelopp är samma som du kommit överens om med din kund.

Många av dina kunder även är kunder till oss eller har en relation till Visma, vilket skapar en trygghet för dem.

Hur ser en såld faktura ut?

Vi använder vår egen fakturamall. Det beror på att vi sett att det underlättar för dina kunder när det är dags att betala fakturan samt att vi kan lägga till olika alternativ hur fakturan ska betalas.

Vår fakturamall ser ut så här.

Sälja fakturor

Kom igång

Registrera ditt företag idag och sälj fakturor för att få betalt direkt och slippa hantera dina fakturor.

Hantera en såld faktura

När får jag pengarna för en såld faktura?

Du kan få pengarna redan samma dag, men oftast är det under nästa bankdag. Det beror enbart på hur tidigt på dagen du väljer att betala fakturan.

Vi behöver ibland göra olika kontroller som gör att det kan dröja ytterligare någon dag, men då berättar vi alltid det så du har full kontroll.

Hur bokför jag en såld faktura (fakturaköp)?

Försäljningen som sådan mot din kund bokför du precis som vanligt. Det som skiljer sig åt är att det utbetalda beloppet till dig är något mindre än det belopp som din kund ska betala. Det beror på att vi drar av avgiften för att sälja fakturan (inklusive moms). Oftast bokför man avgiften för att sälja fakturan ("factoringavgift") samt momsen på dessa konton:

 • 2641 (Ingående moms)
 • 6064 (Factoringavgifter)

Exempel på hur du bokför en såld faktura:

 1. Du har sålt en faktura med fakturabelopp 100 kronor med avgift 2 %. Dessa 100 kronor bokför du som försäljning och blir registrerat på ditt konto för kundfordringar. Moms och intäkt bokför du som vanligt.

 2. Dagen efter får du in 97.5 kronor på ditt bankkonto. Dessa pengar matchar du mot din sålda faktura (kundfordran), och balanserar detta med 2 kronor på konto 6064 (factoringavgifter) och 50 öre på konto 2641 (ingående moms).

Hur matchar jag betalningen jag fått av Visma mot en såld faktura?

Vi betalar ut ett belopp per såld faktura, vilket skapar en tydlighet och möjliggör automatisk bokföring av betalning per faktura. Vi anger det OCR-nummer som vi satt per faktura som betalningsreferens.

Om du använder till exempel bokföringsprogrammet Visma eEkonomi eller Visma Administration kan denna matchning ske automatiskt.

Kan jag kreditera en såld faktura?

Ja, det är inga problem. Beroende på vilket program du använder så är hanteringen lite olika, men du kan alltid välja att kreditera fakturan via att skicka ett mail till faktura@vismafinance.se och berätta vilken faktura du vill kreditera. Vänligen uppge då ditt organisationsnummer, vem din kund är samt belopp du vill kreditera.

Vad händer om min kund betalar till mig istället för till Visma?

Vi kommer fortsätta hanteringen av fakturan inklusive eventuell betalningspåminnelse och inkasso. Det beror på att vi inte vet om att du fått betalt. Därför är det viktigt att du kontaktar oss direkt om din kund betalat direkt till dig och berättar det för oss, så vi kan hitta en lösning.

Vad händer om min kund inte betalar fakturan?

Vi hanterar alltid påminnelse och inkasso som en del av tjänsten att sälja fakturor. Om du valt att vi ska överta kreditrisken så behöver du inte tänka på om din kund betalat fakturan, medan om du valt att behålla kreditrisken så sker ett eventuellt återköp av fakturan 30 dagar efter fakturans förfallodag.

Vi fortsätter dock alltid att försöka få betalt av din kund oavsett om vi övertagit kreditrisken eller inte.

Bra att veta: en faktura som blir bestriden kan vi tyvärr inte hantera. Det gäller både att det inte är tillåtet att sälja en faktura som sedan tidigare är bestriden eller obetald av din kund, samt att om den blir bestriden efter att fakturan är såld så kommer du behöva återbetala fakturabeloppet till oss.

Vad betyder regress?

När du säljer fakturor innebär regress om det finns rätt till återköp av fakturan, till exempel vid utebliven betalning från fakturamottagaren.

 • Säljer du fakturan med regress innebär det att om fakturan är obetald efter en viss period så kan finansbolaget kräva att du återköper fakturan. Säljer du fakturan med regress (fakturaköp med regress) så behåller du kreditrisken.

 • Säljer du fakturan utan regress (fakturaköp utan regress) innebär det att om fakturan är obetald efter en viss period, men inte bestriden, så behåller finansbolaget kreditrisken och du slipper återköpa fakturan.

Visma Finance AB erbjuder både tjänsten att sälja fakturor med regress och utan regress. Kom ihåg att en bestriden faktura inte kan hanteras, varpå den behöver återköpas oavsett om fakturan är såld med eller utan regress.

Vad menas med regressfaktura?

Regressfaktura är det dokument som används att betala mot vid ett återköp av den sålda fakturan. Det innebär för dig att du behöver återköpa fakturan till samma belopp som vi förväntar oss att få betalt av din kund. Detta kan behövas av olika skäl såsom:

 • Du har valt att kreditera fakturan (belopp är samma som krediterat belopp)
 • Din kund har bestridit fakturan
 • Fakturan är obetald 30 dagar efter förfallodagen, och du har valt att vi inte ska överta kreditrisken (fakturan är "såld med regress")

Hur ska jag hantera regressfakturan som jag fått?

Betala denna så snart som möjligt. Så fort din kund betalat sin faktura så kommer vi betala tillbaka fakturabeloppet till dig utan avdrag.

Kom ihåg: om du inte betalar din regressfaktura så kommer den att hanteras på samma vis som om din kund inte betalat fakturan. Det innebär eventuell betalningspåminnelse och inkasso om det behövs. Utöver det så kan du inte sälja fakturor om du blir försenad med din betalning av regressfakturan.

Registrera regressfaktura i Visma eEkonomi

Registrera regressfaktura i Visma Administration

Uppföljning av såld faktura

Hur hittar jag en såld faktura?

 • Visma eEkonomi: Gå in under Försäljning - Alla fakturor. Därefter kan du filtrera på "Sålda fakturor" för att se samtliga sålda fakturor, eller välja att se enbart de fakturor du sålt med eller utan regress.

 • Visma Administration: Gå in under Kundfakturor och lägg därefter till kolumnerna Status såld faktura och Såld faktura i listläget för Kundfakturor. På så sätt kan du enkelt se vilka fakturor du har sålt och om de är betalda eller inte.

Får jag ett kvitto på den sålda fakturan som underlag för min bokföring?

Ja, du får ett kvitto per faktura. Här kan du se hur ett kvitto ser ut.

Visma eEkonomi: Du hittar kvittot inne på den sålda fakturan. Kvittot bifogas också som bildunderlag till verifikationen som programmet skapar för bokföringshändelsen.

Visma Administration: Du hittar kvittot under Försäljning - Kundfakturor - Gå in på den sålda fakturan, och därefter fliken 4. Spårning.

Finns det en rapport som visar alla mina sålda fakturor?

Ja, du kan få en rapport för alla dina sålda fakturor under en valfri period. Här kan du se hur en försäljningsrapport ser ut.

Får jag veta om min kund har betalat fakturan eller inte?

Ja, vi vill att du ska känna kontroll över dina fakturor och kundrelationer oavsett ifall du säljer fakturor eller inte. Därför berättar vi för dig om din kund har betalat eller inte, samt om vi till exempel skickat fakturan till inkasso.

 • Visma eEkonomi: Du kan se status snabbt för flera av dina sålda fakturor genom att gå in under Försäljning - Alla Fakturor, och därefter sortera fram "Sålda fakturor". Du kan då se med olika symboler vad som hänt med din sålda faktura. Vill du se en specifik faktura så går du in på denna, så finns information om allt som hänt fakturan längst ner i en tidslinje.
 • Visma Administration: Gå in på den sålda fakturan och därefter fliken 4. Spårning. Fakturan kan ha någon av statusarna Såld, Regress eller Fullbetald.

Så snart som fakturan är fullbetald så skapar vi ett betalningskvitto som du kan använda som underlag vid kontroll från Skatteverket eller liknande. Betalningskvittot ser ut så här.

Kontakta oss

Hittar du inte svar på din fråga eller vill prata med oss om någonting annat? Tveka inte att kontakta oss.