Choose language

Full kontroll över dina sålda fakturor

Det roligaste kring försäljning är ofta kundrelationer och att få betalt, medan det minst spännande är hanteringen av fakturor. Trots det är fakturering nödvändigt för att få betalt och fakturan är ett viktigt underlag för företagets bokföring.

Vi har våra rötter inom Visma-koncernen. Det innebär en hel del förståelse och kunskap inom vad företag behöver för att få sin bokföring korrekt och kunna ha kontroll vid avstämning samt bokslut. Den förståelsen och kunskapen har vi använt vid utformning av tjänster för företag, så att finansiering och betalningar kan automatiseras för full kontroll av företagets bokföring.

Tjänster från Visma Finance innebär full kontroll över sålda fakturor

Automatiserad bokföring

Säljer företaget sina fakturor via Visma eEkonomi och Visma Administration så finns stöd för bokföringen inbyggd:

  • I Visma eEkonomi sker bokföringen helt automatiskt och du kan ställa in under Företagsinställningar hur bokföringen ska ske, både för dig som använder faktureringsmetoden eller kontantmetoden för din bokföring.

  • I Visma Administration finns möjlighet att få bokföringsförslag, redo att journalföra.

Efter genomförd bokföring finns avräkningen tillgänglig direkt i programmet, vilket fungerar både som underlag till bokföringen och för att förstå tjänstens kostnader.

Följ fakturan i realtid

Det är ofta kul med kundrelationer, men det är också extremt viktigt för att företaget ska kunna växa. Tyvärr skapas det ofta ett avstånd mellan leverantör och kund när man använder traditionella tjänster för fakturahantering såsom fakturaservice eller traditionell fakturaköp (sälja fakturor).

Av den anledningen har vi byggt stöd så att leverantören (utställaren av fakturan) kan följa fakturan i realtid direkt via sitt program. Vi erbjuder fullständig transparens för att se vad som händer kopplat till en såld faktura.

Du kan bland annat se detta om en såld faktura

  • Hur har fakturan skickats till kund?
  • Hur mycket har din kund betalat hittills på fakturan?
  • Är fakturan fullbetald, delbetald eller inte betald ännu?
  • Har betalningspåminnelse skickats?
  • Har fakturan skickats till inkasso?

I samband med att din kund betalar fakturan skapar vi ett underlag för betalningen, vi kallar det för Betalningskvitto (så här ser det ut). Detta Betalningskvitto kan du använda för att få mer information om betalningen, men även som underlag om till exempel Skatteverket vill se att din kund betalat i samband med att du ansöker om resterande belopp vid Rot eller Rut-fakturering.

Se att du fått betalt

Utöver kontroll på dina kundrelationer så är såklart betalningen till dig viktig. Det är ju trots allt tillsammans med kundrelationer vad som de flesta anser är det roligaste kopplat till försäljning. Vi berättar för dig att vi betalt ut pengarna, till vilket bankgiro/plusgiro och vilken referens vi angivit vid betalning. Allt redovisas per faktura, vilket gör att bokföringen av inbetalningen kan automatiseras (använd ditt programs vanliga funktion för detta).

Exempel: Du har sålt tre fakturor på en dag. Då kommer du ha tre olika transaktioner på ditt företags bankkonto, en per inbetalning av fakturor.

Försäljningsrapport

Samtidigt som detaljer är viktigt, så är även en bättre översikt önskvärt vid avstämningar och inför bokslut. Därför erbjuder vi en försäljningsrapport som visar hela ditt företags försäljning kopplat till sålda fakturor. Du kan välja själv för vilken period du vill se, så du kan till exempel säga "jag vill se alla fakturor för första halvåret", "jag vill se föregående månads alla fakturor" eller "jag vill se alla fakturor hittills i år".

I försäljningsrapporten ser du en sammanfattning av försäljningsvärde, avgifter och moms. Utöver det får du en detaljerad rapport som visar allt per faktura inklusive referenser som kan behövas för full kontroll. Du hittar mer information om Försäljningsrapporten här.

Behöver du hjälp? Vill du ha hjälp med någonting eller önskar att vi ska lägga till funktionalitet som skapar bättre kontroll kopplat till sålda fakturor för ditt företag? Tveka inte att kontakta oss.

Andra blogginlägg