Choose language

Komplett guide om fakturaköp

Fakturaköp: även kallat factoring, fakturafinansiering, fakturaförsäljning, invoice financing, invoice funding, överlåtelse av faktura
Närliggande ord: Fakturabelåning, fakturaservice

Gå direkt till avsnitt

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp är en tjänst för att öka företagets likviditet (mer pengar i kassan) och slippa hantera fakturan. Genom att använda fakturaköp så säljer företaget sin faktura till ett finansbolag eller bank (kallas att företaget "överlåter" fakturan).

Fördelar och nackdelar med fakturaköp

Fördelar med fakturaköp

 • Få betalt snabbare
 • Minska administrativt arbete
 • Minska risken för kreditförluster

Den generella fördelen med fakturaköp är att det möjliggör för företag att växa eftersom tid och pengar frigörs från fakturan, men det är även ett sätt att hantera tillfällig brist på likviditet.

Tips: Läs om 8 anledningar att använda fakturaköp

Nackdelar med fakturaköp

 • Fakturaköp som tjänst har en avgift
 • En till aktör är involverad i relationen mellan dig och din kund (kan vara en fördel också)

För alla företag passar inte fakturaköp. Det är en tjänst som tar en del av företagets marginal, så för företag som har en lönsamhet under 1-2 % så kan det göra att företaget går från låg lönsamhet till ingen lönsamhet. Men de allra flesta företag har antingen en högre marginal än så, eller kan öka sin marginal genom att växa (skalfördelar).

Att en till aktör är involverad kan vara en nackdel, om det är en aktör som skapar osäkerhet hos dina kunder eller om de krånglar till saker för ditt företag. Men det kan även vara en stor fördel som gör att ditt företag förknippas med ett starkt varumärke, att det skapar trygghet för dina kunder inför att de ska köpa (till exempel i en checkout inom e-handel) och att dina kunder får en professionell upplevelse när de ska betala fakturan. En trygg aktör (såsom Visma) kan även skapa mervärde för dina kunder genom att till exempel erbjuda olika sätt som dina kunder kan betala på.

Ge exempel på när fakturaköp är bra inom handel?

Företag inom handel använder främst fakturaköp av dessa anledningar:

 1. För att kunna göra inköp: Många företag binder en hel del pengar i sin verksamheten, såsom i sitt lager. Genom att säkerställa att man får betalt så snart leverans skett så frigörs pengar som kan användas för att köpa in nytt lager och täcka andra kostnader i samband med försäljningen. Genom att frigöra pengar så skapas även möjlighet att göra större inköp (investera i lager) inför högsäsong likt Black Friday.

 2. För att öka sin försäljning inom e-handel: De flesta företag använder fakturaköp i samband med faktura som betalsätt i sin e-handel. Det beror på att det är en skalbar lösning som ofta ökar konverteringen till köp och med större snittordervärde. Genom att använda tjänsten fakturaköp så tar finansbolaget hand om fakturahanteringen och företaget får betalt snabbare, samtidigt som det är vanligt att finansbolaget tar över kreditrisken också.

Ge exempel på när fakturaköp är bra inom bygg, entreprenad och anläggning?

För företag inom bygg, entreprenad och anläggning är fakturaköp bra vid exempelvis större projekt eller där en del av kostnaden för att genomföra arbetet uppstår direkt. Det kan vara för att köpa in material eller investera i maskiner, men även för att kunna betala kostnader som uppstår innan kunden har betalt såsom lön.

För jobb som sker i rollen som underentreprenör så är fakturaköp bra. Det beror på att företaget som är underentreprenör kan få betalt när fakturan skickas, medan man sätter ett förfallodatum som passar de villkor man har med uppdragsgivaren.

Så funkar fakturaköp

Hur funkar fakturaköp vid traditionell fakturering?

Du som företag skapar en faktura som vanligt. Beroende på lösning finns därefter olika vägar till att nyttja tjänsten:

 • Skicka fakturan som pdf till ett finansbolag som manuellt bedömer fakturan
 • Använd tjänsten direkt i ditt bokföringsprogram, checkout eller annat program där fakturaunderlaget skapas (likt fakturaköp från Visma)

När fakturan skapats och blivit godkänd av finansbolaget så händer detta vid fakturaköp:

 1. Fakturan skickas till din kund, med information om att fakturan ska betalas till finansbolaget
 2. Ditt företag får betalt av finansbolaget (oftast nästa bankdag, men det kan skilja sig beroende på villkor)
 3. Din kund betalar till finansbolaget

Hur funkar fakturaköp för e-handel?

Inom e-handel används fakturaköp primärt direkt i checkouten (kassan). Genom att integrera e-handeln till ett finansbolag (antingen direkt till betalsätt eller använda en fullständig kassalösning) så kan kunden inför sitt köp få erbjudande att betala på faktura (ofta kallat Buy now, Pay later - betala senare). Om din kund väljer att köpa på faktura så funkar det oftast så här:

 1. En order skapas i ditt e-handelssystem
 2. Du aktiverar ordern, vilket innebär att du bekräftar att ordern ska skickas enligt beställning
 3. Finansbolaget skickar faktura till din kund
 4. Du får betalt av finansbolaget (en del finansbolag utbetalar pengar varje dag, andra en gång i veckan eller mer sällan)
 5. Din kund betalar fakturan enligt de villkor som valts

Tips:

Användande av fakturaköp

Vilka kan använda fakturaköp?

Oftast kan fakturaköp erbjudas för företag som utställare av fakturan (leverantören). De allra flesta finansbolag erbjuder fakturaköp som tjänst till aktiebolag, men det är inte heller ovanligt att kunna erbjuda enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag att använda fakturaköp.

För vem passar fakturaköp?

Fakturaköp passar för företag som vill få ett effektivare kassaflöde i samband med sin försäljning. Behovet av att få betalt snabbare kan vara på grund av minskad försäljning, oförutsedda utgifter eller ökade kostnader, men den vanligaste anledningen till att använda tjänsten fakturaköp är för att frigöra pengar så att företaget kan växa snabbare. En anledning bland större företag att använda fakturaköp är för att få bättre nyckeltal, då man istället för att ha kundfordringar kan konvertera dessa till likvida medel samt kan bli av med kreditrisken.

Fakturaköp är vanligt inom branscherna

 • Handel
 • Bygg
 • Entreprenad och anläggning
 • Redovisning och juridik
 • Tillverkning
 • Uthyrning och fastighetsservice
 • Export och import

Den gemensamma nämnaren för företag som använder fakturaköp är att de ser en möjlighet att driva sitt företag på ett bättre sätt genom att snabbare få betalt för utförd tjänst eller levererade varor.

Får alla företag använda fakturaköp?

Ja, rent legalt finns det inget hinder för företag att använda fakturaköp. Däremot finns det olika saker som gör att vissa företag inte kan använda fakturaköp och anledningar varför en del fakturor inte kan säljas. Det som kan hindra företag att använda fakturaköp är främst deras kreditvärdighet, på samma vis som att ett företag som inte anses vara kreditvärdigt har svårt att få ett företagslån.

Tips: Vill ditt företag använda fakturaköp, men har betalningsanmärkning? Kontakta en säljare hos oss så kan vi se om vi trots det kan hjälpa ditt företag.

Det kan även finnas en del fakturor som kan inte kan köpas av finansbolaget (fakturor säljas av ditt företag). Anledningen till att en faktura inte kan säljas kan vara:

 • Ditt företags kreditvärdighet för stunden
 • Din kunds kreditvärdighet
 • Fakturans egenskaper såsom fakturabelopp eller förfallodag (betalningsvillkor)
 • Hur mycket du eller din kund för stunden redan är skyldig finansbolaget
 • Relationen mellan ditt företag och din kund (till exempel ägare eller samma personer i styrelsen)

Tips: Visma Finance AB erbjuder fakturaköp till aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag (som utställare av fakturan). Man kan använda tjänsten fakturaköp till kunder som är företag, offentlig sektor, föreningar, stiftelser, privatpersoner med flera. Om en faktura inte kan säljas så berättar vi det direkt för dig i ditt program, så du får möjlighet att ändra till exempel förfallodag eller skicka ansökan om att utöka ditt utrymme att sälja fakturor för.

Skärmavbild 2023-11-01 kl. 22.41.49

Kan man använda fakturaköp med betalningsanmärkningar?

Det som avgör om ditt företag kan använda fakturaköp är en helhetsbedömning av ditt företags kreditvärdighet. Det innebär att det är möjligt att använda tjänsten fakturaköp även om ditt företag eller dina kunder har betalningsanmärkningar, men såklart påverkas helhetsbedömningen av så pass allvarliga händelser som en betalningsanmärkning. Det är därför viktigt att verkligen försöka betala sina skulder i tid för att undvika att få en betalningsanmärkning.

Tips: Har ditt företag en betalningsanmärkning men vill få hjälp med finansiering? Vi kan hjälpa företag som har betalningsanmärkningar men som i övrigt har ett välskött företag. Läs om att sälja fakturor.

Ska man använda fakturaköp för en faktura eller för alla fakturor?

Det beror på om du behöver likviditet vid ett enskilt tillfälle, såsom betala en större leverantörsfaktura (ibland kallat "enstaka fakturaköp"), eller om du har ett mer bestående behov av likviditet (ibland kallat "löpande fakturaköp"). Om du enbart behöver hjälp med likviditet för ett enskilt tillfälle så rekommenderar vi att hitta en lösning där du enkelt kommer igång och testar att sälja en faktura (använda fakturaköp för enstaka faktura). Det beror på att din tid är värdefull, så välj inte att starta allt med ett långt projekt eller en stor kostnad för att överhuvudtaget komma igång (till exempel en årsavgift eller uppstartskostnad).

Om ditt företag däremot har ett bestående behov av extra likviditet, antingen alltid eller under vissa delar av året, så rekommenderar vi att du försöker hitta en helhetslösning som tar hand om alla eller många utav dina fakturor. Det gör det enklare för dig att planera ditt kassaflöde, skapar en tydlighet för ditt företag (dig själv, eventuellt anställda, redovisningsbyrån med flera) samt underlättar för dina kunder. I många fall blir allt enklare för dig om du väljer att använda fakturaköp för alla dina fakturor - utöver att du ofta kan förhandla dig till ett bättre pris.

Tips: Vill du ha mer hjälp i ditt val? Prata med en säljare hos oss - vi erbjuder ditt företag att välja mellan att sälja enstaka fakturor och sälja alla fakturor.

När får man betalt vid fakturaköp?

Ditt företag får ofta betalt direkt (nästa bankdag) vid användande av fakturaköp.

När kan man inte använda fakturaköp?

Man kan inte använda tjänsten fakturaköp för:

 • förfallna fakturor
 • bestridna fakturor

Ökar kreditrisken med fakturaköp?

Det finns en tanke om att ditt företag ökar sin kreditrisk genom att använda fakturaköp. Det är i grunden en felaktig tanke. Varför? Risken att din kund inte kan betala fakturan är precis lika stor oavsett om den skickas från ditt företag eller från ett finansbolag.

Med det sagt så minskar risken snarare att ditt företag ska göra en kreditförlust genom att använda fakturaköp. Det beror på två anledningar:

 1. Dina kunders betalningsmoral, alltså viljan att betala fakturan om de har råd med detta, brukar öka när de ser att en känd aktör, som Visma, hanterar dina fakturor. De vet om att dina fakturor sköts professionellt, men också att inga fakturor glöms bort.
 2. Du kan välja att använda tjänsten fakturaköp utan regress, vilket innebär att finansbolaget tar över kreditrisken. I det fallet så är det finansbolaget som övertar risken att dina kunder inte kan betala, även om de faktiskt vill betala.

Att använda fakturaköp kan därför både öka dina kunders betalningsmoral, samtidigt som du kan bli av med risken för att din kund inte kan betala fakturan.

Vad kostar fakturaköp?

Fakturaköp innebär en kostnad för ditt företag. Kostnaden för fakturaköp består ofta av två olika delar:

 • Procentuell avgift (exempelvis 3 % av fakturabeloppet)
 • Administrativ avgift (exempelvis 15 kronor per faktura)

Utöver detta kan det tillkomma avgifter såsom en årlig avgift samt avgift för hantering av fakturor som inte blir betalda i tid. Samtliga avgifter är dock individuella hos olika finansbolag, så det kan vara nyttigt att jämföra villkoren.

Kostnaden varierar ofta mellan någon procent, upp till ett par procent. Det som oftast avgör vilken avgift du får (kostnad) är ditt företags kreditvärdighet och omsättning. Kom ihåg att billigaste fakturaköp sällan innebär att det är den bästa fakturaköp, snarare tvärtom. Fakturaköp är lika mycket en administrativ tjänst som en tjänst för att finansiera företaget. Väljer du det billigaste alternativet (av fakturaköp) så får du sällan hjälp med det administrativa, utan du får istället en hel del extra arbete. Välj därför en lösning som är integrerad i ditt program, oavsett om du använder fakturaköp för traditionell fakturering eller fakturaköp för e-handel.

Tips: Använder du fakturaköp (sälja fakturor) från Visma Finance så betalar du ingen fast kostnad per faktura eller årlig avgift. Det enda som kostar är den procentuella avgiften per såld faktura. Läs mer om att sälja fakturor här.

Skärmavbild 2023-11-02 kl. 08.49.05

Spelar det roll vilka betalningsvillkor mina kunder får vid fakturaköp (kostnad)?

Ja, de allra flesta finansbolag erbjuder olika avgifter beroende på de betalningsvillkor som din kund fått fakturan. Om din faktura ska betalas om 14 dagar är ofta avgiften lägre än om fakturan ska betalas om 90 dagar. Det vanligaste och mest uppskattade betalningsvillkoret är 30 dagar, varpå de flesta finansbolag presenterar sina priser vid fakturaköp givet att din kund ska betala inom 30 dagar från fakturadatumet.

Har fakturaköp några dolda avgifter?

Det beror helt på vilken lösning du använder och vilket finansbolaget är som erbjuder lösningen. Oftast är det enklast att välja en lösning som inte har några fasta avgifter överhuvudtaget, varken på årsbasis eller per faktura (kallat fakturaavgift eller administrativ avgift).

Andra typer av dolda avgifter kan vara en extra avgift om din kund inte betalar i tid, där en del finansbolag tar betalt per påminnelsefaktura eller inkassoärende som hanteras. Det är inte heller ovanligt att finansbolag tar en del av fakturabeloppet i extra ersättning vid inkassoärenden, vilket gör att tjänsten fakturaköp kan bli väldigt dyr. Ta därför reda på alla saker som kan tänkas kosta någonting för ditt företag - eller välj ett alternativ utan fasta kostnader eller inga dolda avgifter.

Hur bokförs fakturaköp?

 1. Bokför försäljningen som vanligt (Kundfordran, utgående moms och intäkt)
 2. Bokför inbetalning som du får från finansbolaget / banken
  1. Bokför pengarna du får på konto 1930 - Kassa
  2. Bokför avgift för fakturaköp samt moms (Konto 6064 - Factoringavgift, samt konto 2641 - Ingående moms)

Det är punkt 2.2 som skiljer sig åt från ifall du väljer att hantera fakturan på egen hand och därför inte har en kostnad för tjänsten fakturaköp.

Skärmavbild 2023-11-01 kl. 22.38.38

Vad skiljer fakturaköp från fakturabelåning?

Vid fakturaköp så köper ett finansbolag själva fakturan (förväntat kassaflöde) från dig, så att du kan få pengarna snabbare. Vid fakturabelåning så använder ditt företag fakturan som pant, så att du får låna pengar av finansbolaget. Vanligtvis innebär denna skillnad att:

 • Vid fakturaköp får du hela beloppet utbetalt direkt, medan fakturabelåning innebär att du får en del av fakturans värde utbetalt och får vänta med upp till 30-40 % av fakturabeloppet tills din kund betalat fakturan
 • Vid fakturaköp så hanterar finansbolaget din faktura, medan fakturabelåning ofta innebär att du själv får fortsätta hantera fakturan inklusive ansvara för inkassohanteringen.
 • Vid fakturaköp så anses fakturan ha ett värde hela tiden, medan fakturabelåning ofta säger att fakturan inte är möjlig att ha som pant om den är obetald 3 dagar efter förfallodagen.

Dessa skillnader kan för en del företag anses små, medan för andra företag spelar det stor roll. Vilken variant du föredrar av factoring (samlingsord för fakturaköp och fakturabelåning) beror på företagets verksamhet. Generellt kan man säga att fakturaköp är en enklare tjänst att förstå jämfört med fakturabelåning, då det är tydligare vem som ansvarar för vad och vilka villkor som gäller. Vid fakturaköp får du värdet direkt, slipper hantera fakturan och finansbolaget anser att fakturan fortsatt har ett värde efter förfallodag. Vid fakturabelåning delar du upp betalningen, så du får en del av pengarna direkt och resterande del senare.

En tydlig nackdel med fakturabelåning är att om fakturan inte blir betald i tid så behöver du betala tillbaka pengarna direkt (cirka 25 % av alla fakturor blir betalda för sent).

Fakturaköp med regress och Fakturaköp utan regress

Vad skiljer fakturaköp med regress från fakturaköp utan regress?

Gemensamt för fakturaköp med regress och fakturaköp utan regress är att finansbolaget köper din faktura och du får pengar snabbare. Det som skiljer sig åt är det som kallas för "regress". Regress betyder rätten till att återköpa fakturan om fakturan förblir obetald av din kund. I praktiken är frågan om det är du eller finansbolaget som har kreditrisken om din kund inte kan betala fakturan på grund av sin betalningsförmåga.

Om du valt att använda fakturaköp med regress (du behåller kreditrisken) så kan en regress ske vid olika tillfällen beroende på de villkor som finansbolaget erbjuder. Standard är att återköpet av fakturan ("regressen") sker 30 dagar efter förfallodagen om fakturan är obetald, men det finns även finansbolag som kräver återköp direkt efter förfallodag. Vårt tips är att välja en aktör som hanterar fakturan även efter ett eventuellt återköp, så att du slipper hantera fakturan även om du behåller kreditrisken.

När ska man välja fakturaköp med regress eller fakturaköp utan regress?

Om ditt företag enbart vill ha betalt snabbare och få hjälp med fakturahantering så rekommenderar vi att använda fakturaköp med regress. Det beror på att du då slipper betala den del av avgiften som är kopplad till att bli av med kreditrisken.

Om du utöver att få betalt snabbare och slippa hantera fakturor även vill bli av med kreditrisken så rekommenderar vi att använda tjänsten fakturaköp utan regress. Det innebär att ditt företag kan fokusera fullt ut på företagets verksamhet och inte behöva tänka på din kunds kreditvärdighet. Nackdelen är dock att färre fakturor kan godkännas för tjänsten fakturaköp, vilket beror på att både ditt företag och din kund behöver vara kreditvärdiga för att finansbolaget ska vara beredda att överta risken.

Generellt kan man säga att det handlar om vilken relation du har till dina kunder. Är du trygg och känner dina kunder så rekommenderar vi att använda fakturaköp med regress, medan om du till exempel säljer varor eller tjänster till nya kunder (via exempelvis en e-handel) så rekommenderar vi att använda fakturaköp utan regress. Men allt beror på vad ditt företag behöver och vad du känner dig trygg med.

Tips: Använder du fakturaköp via Visma Finance så ser du direkt ifall fakturan kan säljas med regress samt utan regress. Använder ditt företag till exempel Visma eEkonomi och ditt företag får erbjuda att använda fakturaköp utan regress så syns det direkt (se grönt reglage i bild nedan, "Slipp risken att din kund inte kan betala"). Om ditt företag vill få använda fakturaköp utan regress, tveka inte att kontakta oss så ser vi över den möjligheten.

Skärmavbild 2022-08-26 kl. 13.46.36

När ska min kund betala om jag använder fakturaköp?

Din kund ska betala sin faktura enligt de betalningsvillkor som ni kommit överens om. Om du använder tjänsten via till exempel ditt bokföringsprogram så får fakturan de betalningsvillkor som du angivit, medan vid exempelvis e-handel så är det vanligt att man ställer in vilka betalningsvillkor som ska erbjudas generellt.

Andra blogginlägg